Nordjevel er siste band ut på lørdagen, og er planlagt å entre scenen 00:30.